Wyciek wody w budynku może stanowić duże zagrożenie dla infrastruktury, wyposażenia, a nawet znajdujących się w budynku ludzi. Zwykłe zalanie spowodowane przez pękniętą rurę wodno-kanalizacyjną może narazić właściciela czy najemcę obiektu na niemałe koszty. Dlatego tak ważne jest wyposażenie budynku w detektory, które są w stanie maksymalnie szybko zaalarmować o wycieku i pozwolić na redukcję ewentualnych, związanych z nim strat. Jak działają detektory wycieków wody i w jakich sytuacjach się je stosuje?

Strukturalna detekcja wycieków

W sytuacji, kiedy planowane jest na etapie projektowania budynku jego zabezpieczenie przed skutkami wycieku wody, projektowany jest z reguły zintegrowany system zabezpieczenia przed wyciekiem wody, który ma za zadanie sygnalizować wycieki z dużą dokładnością.

Kiedy planuje się już na etapie projektu zabezpieczać cały budynek lub jego zasoby (np. biblioteka, bank, data center,  muzeum itd.) przed zalaniem, ze względu na to, że wyciek może spowodować np. bezpowrotne straty w wyposażeniu, nieodzownym staje się zaprojektowanie zintegrowanego z systemem zarządzania budynku (BMS) systemu wykrywania wycieków.

Do ochrony strukturalnej służą przede wszystkim siatki detekcyjne, które rozkłada się na dużych powierzchniach – najczęściej pod podłogą techniczną. Siatka detekcyjna, to system odpowiednio spreparowanych i ułożonych przewodów, które układa się tak, by w razie wycieku, można było go szybko i dokładnie zlokalizować. Idea siatki detekcyjnej opiera się na zastosowaniu wielożyłowych, odpowiednio ponacinanych przewodów, na których umieszcza się odporne na korozję sensory w postaci złoconej płytki. Odległość między sensorami jest również dokładnością detekcji. Zasadza działania polega na pomiarze zmieniającej się pod wpływem kontaktu z wodą rezystancji przewodu. Ponieważ siatka leży bezpośrednio na posadzce, wystarczy, że woda osiągnie wysokość 1,5 mm, by system załączył alarm. Metoda ta pozwala też na detekcję kapiącej wody.

A co w sytuacji, w której nie przewidziano instalacji na etapie projektowania budynku?

W sytuacjach, na przykład przy adaptacji pomieszczeń lub budynków na cele, które nie zostały przewidziane na etapie projektowania, może okazać się, że strukturalna detekcja – ze względu na zbyt duże nakłady inwestycyjne i organizacyjne – nie jest możliwa. W takich wypadkach, z powodzeniem można zastosować lokalne detektory wycieku.

Punktowe detektory wykroplenia

W pomieszczeniach, w  których zalanie może spowodować straty materialne, warto zamontować detektor wykroplenia. Za pomocą sond pomiarowych wykrywa on obecność wody i załącza przekaźnik, sygnał optyczny i/lub akustyczny. Detektory wykroplenia mogą wykrywać wodę i ciecze nieagresywne na płaskiej powierzchni, lub też wysterować wyjście przekaźnikowe, kiedy stan wody osiągnie określony poziom monitorowany przez sondę. Detektory wykroplenia służą ochronie szczególnych sprzętów i miejsc i należy montować je również w takich miejscach, jak szafy sterownicze, serwerowe, sejfy czy skrzynki transformatorowe.

Punktowe systemy zalania, jak w przypadku analizowanego przetwornika model SWP-203, (producent Sensor Tech) składają się zazwyczaj z trzech elementów:

  • przetwornika, który odbiera sygnał od sond pomiarowych i w razie zaistnienia zdarzenia załącza wyjście przekaźnikowe,
  • sond pomiarowych, które są montowane w miejscach najbardziej zagrożonych zalaniem. Do jednego przetwornika zazwyczaj można podłączyć kilka sond (np. SWP-203 obsługuje do pięciu sond),
  • zewnętrznej lampy ostrzegawczej, którą opcjonalnie można zamontować w miejscu, z którego sygnalizacja będzie jak najlepiej widoczna, np. na drzwiach wejściowych do serwerowni.

O zabezpieczeniu budynku, czy konkretnych pomieszczeń przed skutkami wycieku lub zalania najkorzystniej pomyśleć już na etapie projektowania instalacji. Znając przeznaczenie obiektu oraz warunki techniczne można dobrać optymalny system zabezpieczeń. Jednak nawet w sytuacji, w której budynek nie został wyposażony w detektory na etapie konstrukcyjnym, dzięki lokalnym detektorom wykroplenia możliwe jest skuteczne zabezpieczenie ludzi i mienia przed niepożądanymi zdarzeniami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *